Politička blogonomija

 

Ovaj blog je delimično orijentisan na društvenu nauku, delimično na javnu politiku. Ponekad se naučni i policy stavovi koje u njemu branim preklapaju sa stavovima nekih političkih stranaka, ponekad su suprotni njima.

Subscribe to RSS Feed
 
Blog Summary Widget